நமது KNA Matrimony - ல் 1000 திற்கும் மேற்பட்ட புதிய வரன்கள்... பதிவு இலவசம்

New Grooms

(KNA191010)

Name : V.Raja Sekar

Age, Height : 26 / 5ft 10in

Education : BE

District : Tiruchirapalli

Star : Ardra / Thiruvathira

(KNA19107)

Name : VIJAYAN G J

Age, Height : 30 / 180 Cms cms

Education : BE

District : Virudhunagar

Star : Rohini

(KNA19106)

Name : S.Venkatesh

Age, Height : 30 / 5ft 7in

Education : Diploma

District : Virudhunagar

Star : Anuradha / Anusham / Anizham

(KNA19105)

Name : D.Pravinkumar

Age, Height : 32 / 5ft 7in

Education : Diploma

District : Vellore

Star : Swati / Chothi

(KNA19104)

Name : A.gobalsamy

Age, Height : 38 / 5ft 8in

Education : I.T.I.

District : Thoothukudi

Star : Pushya / Poosam / Pooyam

(KNA19103)

Name : J.Prakash

Age, Height : 28 / 174 Cms cms

Education : BE

District : Thoothukudi

Star : Moolam / Moola

(KNA19102)

Name : M.Sakthiprakash

Age, Height : 27 / 5ft 8in

Education : B.Com

District : Virudhunagar

Star : Revathi

(KNA19101)

Name : G.Gobinath(a)Kishore

Age, Height : 31 / 5ft 7in

Education : Diploma

District : Vellore

Star : Shatataraka / Sadayam / Satabishek

(KNA19093)

Name : Vasanthakumar

Age, Height : 27 / 5ft 5in

Education : M.Com

District : Tirupur

Star : Swati / Chothi