நமது KNA Matrimony - ல் 1000 திற்கும் மேற்பட்ட புதிய வரன்கள்... பதிவு இலவசம்

New Brides

(KNA191011)

Name : S.Renga Ramani

Age, Height : 24 / 5ft 5in

Education : BE

District : Madurai

Star : Chitra / Chitha

(KNA19109)

Name : S.Savitha

Age, Height : 25 / 5ft 6in

Education : BE

District : Karur

Star : Ashlesha / Ayilyam

(KNA19108)

Name : J.Archana

Age, Height : 22 / 5ft 7in

Education : BE

District : Virudhunagar

Star : Uttarapalguni / Uthram

(KNA19088)

Name : K.Brindha

Age, Height : 25 / 5ft 3in

Education : MCA

District : Virudhunagar

Star : Uttarapalguni / Uthram

(KNA190615)

Name : Janaga Sudha

Age, Height : 29 / 5ft 5in

Education : M.Phil

District : N / A

Star : Hastha / Atham

(KNA19063)

Name : V.Praveena

Age, Height : 31 / 5ft 1in

Education : MSc

District : Virudhunagar

Star : Ashwini / Ashwathi

(KNA190525)

Name : Nimavathi

Age, Height : 38 / 5ft 3in

Education : Ph.D

District : Tiruvannamalai

Star : Vishaka / Vishakam

(KNA190469)

Name : Nisha R

Age, Height : 23 / 163 Cms cms

Education : BE

District : Virudhunagar

Star : Shravan / Thiruvona

(KNA190452)

Name : M.M.Keerthi Verma

Age, Height : 23 / 5ft 4in

Education : MA

District : India

Star : Punarvasu / Punarpusam

(KNA190445)

Name : DIVYA D

Age, Height : 25 / 5ft 5in

Education : Diploma

District : Thiruvarur

Star : Poorvabadrapada / Puratathi